יום חמישי   24.10.2002

 

לחברים שלום!

 

יומן השבוע מס'  10

"משק הבקר והחלב"

יובל ה - 50   חוברת מס' 300

 

"הננו מגישים לבוקרנו חוברת ראשונה של בטאון ההתאחדות. לא נפתח בהצהרות על מטרות ומגמות הבטאון, אולם צריך שיובן מאליו שתפקידו העיקרי הוא - הרחבת והעמקת ידיעותיהם של העוסקים בענף הרפת, הידוק הקשרים המקצועיים ביניהם לבין עצמם וחילופי דעות לטובת הכלל."

 

זה היה בחודש תשרי תשי"ג  -  אוקטובר 1952,  מזכיר ההתאחדות היה אפרים שמאראגד והעורך הראשי של הבטאון היה  יעקב עצמון.

המאמר הראשון עסק ב   "בעיות ענף הרפת בשעה זו" וזה נשמע מובן וקרוב למה שמעסיק אותנו כיום בנושאים המקצועיים שעל הפרק בהזנה, בבריאות, בפוריות ובמדיניות הממשלה.

 

"ידעו נא הבוקרים, קוראי הבטאון, שאמנם אפשר להעניק להם שפע של מדע וידיעות רבות ענין שתרוכזנה ותוגשנה על ידי אנשי מקצוע, אולם הבטאון לא ימלא את תפקידו בשלמות אם לא יתעוררו חקלאי ובוקרי הארץ עצמם להשמיע את דברם מעל דפיו"      -   

כמה שהדברים נכונים גם כיום, לאחר 300 חוברות של משק הבקר והחלב.

 

את הבטאון עורך ב - 20 השנים האחרונות, חברינו מרדכי מלען, דמות מיוחדת במינה בנוף האנושי של אנשי המקצוע בארץ, ידע מקצועי רחב  -  "אנציקלופדיה מהלכת", ידיעת שפות רבות, דייקנות של ייקה, עברית צחה - ממש נכס לעריכת הבטאון המרכזי של הענף.

 

במלאת יובל החמישים להוצאת משק הבקר והחלב, אנחנו רוצים להעלות את כל החומר על המחשב, לסרוק את כל החוברות ולאפשר למשתמשים להוציא כל מאמר בכל נושא, בכל שנה, עם מנוע חיפוש ממוחשב וקל, אנחנו מקווים שמבצע זה יאפשר לחברי הענף נגישות טובה ומהירה לחומר המקצועי האדיר הצפון בחוברות.

התחלנו במלאכת איסוף החוברות לסריקה ועדיין נחוצות לנו חוברות רבות, בעיקר משני העשורים הראשונים של החוברת.

אנו פונים לחברים, לבדוק באם יש ברשותם חוברות וכרכים של "משק הבקר" משנות ה - 50 - 70 ולהודיע להתאחדות או לרכזים האזוריים. אנחנו נדאג לאיסוף החוברות מהמשקים.

 

מצורף המאמר הראשון של משק הבקר והחלב.

 

שבת שלום לכם !

 

יוסי מלול