מחיר התשלום למט"ש על אגרת ביוב ב-2014
שלום לכולם,

מצורף מסמך של רשות המים לגבי המחיר האחיד שנקבע לרפתות ששפכי הרפת שלהם מגיעים למט"ש או למועצה האזורית. מועבר לכם המסמך, אנא עיינו בו היטב ולכל מי שיש השגות או הערות להעבירן לא יאוחר מ-28/02 במייל לפי הכתובת המופיעה במסמך.
הסבר קצר שלי:
1. המחיר, על פי הסיכום שהיה בעניין ההחרגה של הרפתות לשנת 2014, (כלומר מרס עד דצמבר 2014), אחיד לכל המט"שים והמועצות האזוריות.
2. מדידת הכמות היא 70% מהמים שנמדדים בכניסה למחלוב (המכון וחצר ההמתנה), או מדידת זרם השפכים הנ"ל. לכל מי שאין שעון שמודד את הכניסה למכון מומלץ מאד להתקין שעון כזה אחרת הוא עלול להסתבך עם מדידת כלל המים שמגיעים לרפת.
3. המחיר הוא כולל מע"מ כלומר העלות היא 4.52 ₪ למ"ק.
4. המחיר כולל כמובן גם את האגרה הביתית הרגילה (שהיא בסדר גודל של 2 – 2.5 ₪ למ"ק).
5. יתכן שישנן שאלות נוספות שלא התייחסתי וניתן לברר פרטים אצל הלל מלכה.
אמנם המחיר הוא זמני ל-10 החודשים הקרובים אבל חשוב להדגיש כי יתכן שהוא יהווה בסיס גם לעתיד ולכן מאד חשוב לשלוח השגות במידה שישנן.

אביתר דותן

למסמך רשות המים לחץ כאן
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ