התאחדות מגדלי הבקר
 
  רשת החלב     המעבדה המרכזית     הזמנת ארגזים     לוח מודעות     מבחן פרים     English  

התאחדות מגדלי הבקר

 

קישורים שונים

אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים - חלב 2011


* בקשה למכסת חלב לבקר 2011 (לאזורי עדיפות לאומית)

* אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר


* מרחקי ישובים מישוב עם רפת - נספח ב'

* ישובים באזור א' דרום - ניתוח לפי מרחק מפתחות קיימות

* ישובים הנמצאים באזור עדיפות א'- משרד החקלאות