אמות מידה להקצאת מכסות חלב

 

 

1.    ציבור העוסקים בענף החלב

2.    מכסות ייצור בענף החלב מדיניות ואמות מידה להקצאה

3.    מתווה הקצאת מכסות חלב למשק המשפחתי

4.    מתווה הקצאת מכסות חלב לקיבוצים