קישורים שונים
  לארכיון תמונות השבוע
רפת אחיהוד 14.9.06

כל הנוסע צפונה לכביש עכו-כרמיאל ומגיע לצומת אחיהוד, לא יכול להתעלם
.מהמראה של הרפתות הפונות לכביש ואינן מוסדרות בהסדרה סביבתית
.לאחרונה ליוויתי מזריע בעבודה והגעתי איתו לביקור במושב אחיהוד


היישוב יפה ומטופח ורפתות רבות בו - 24 במספר. חלקן מטופחות
.ומוסדרות וחלקן הגדול זקוק לטיפול


הרבה מאמצים הושקעו על ידי משרד החקלאות והרפתנים עצמם כדי לצאת
מתחומי היישוב ולעלות למעלה לרפת חדשה ומודרנית. זוהי הרפת של יהודה
.מועלם וכמו רפתות רבות הן קטנות וצמודות לבית המשפחה


אברהם דומיין הוא היחידי שצרף כמה מכסות משפחתיות ובנה במעלה ההר
רפת חדשה לגמרי והבן אמיר הגיע חזרה לקחת את הניהול לעשות ביקורת חלב
.ולהאיץ את ההתקדמות המקצועית והכלכליתשותפות מיוחדת היא של האחים התאומים אשר ושאלתיאל דמתי. האחד
הוא בוגר צבא קבע בדרגה בכירה והשני עובד במשרד החקלאות וביחד מחזיקים
.בשיניים רפת יפה ומושקעת ומחכים לסיום ההליכים כדי לבנות רפת חדשה


מכון החליבה מטופח מאוד, עובדים בספר העדר ובתכנת נעה ומשתדלים
.מאוד למנוע גלישת זבל לרשות הרבים אל הכביש


הצפיפות ברפת גדולה מאוד וכולם מחכים למשרד החקלאות שישלים את המלאכה
. להעלאת כמה שותפויות למעלה


.רפת בושרי היא של אבי, חקלאי בנשמה שמחזיק משק מעורב ומשקיע את כולו בטיפוח המשק


אבי תוהה כיצד רפתנים קטנים מצליחים להחזיק מעמד רק מעבודה ברפת
.ואילו הוא עוסק בעבודות נוספות כולל דיר כבשים מצליח


וכך כל הכפר מחכה להארכת הרפורמה, להצלחת מאמצי משרד החקלאות
ולפעולה חיצונית שתחלץ את הרפת במושב ותביא אותו לעידן מודרני
.שמתחשב באיכות הסביבה


כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ