ק"ג חלב יומי 90 יום – ממוצע נע 3 ימים
איזור גיאוגרפי:      
3 חליבות
Chart.
2 חליבות
Chart.
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ