ניוד מכסות חלב


מכתב הסבר ליצרני החלב

חתימה אישית

מכתב עו"ד לשייקה