מעקב חלב יומי עם כל נתוני שנת 2013 מול 2012
הנתונים מתקבלים מתוכנת נעה ומסוכמים במע' ספר העדר, הם כוללים חלב יומי מהמשק השיתופי.

בברכה
בועז
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ