המשך במגמת שיפור תנובת החלב היומית לפרה
נתוני החלב היומי נאספים בנעה ומועברים לספר העדר, מהנתונים עולה שנמשכת מגמת השיפור בתנובת החלב היומי לפרה, כפי שמוצג בגרף.
ציר X – חלב יומי לפרה, ציר Y - יום בשנה קלנדרית, כאשר הנקודה 290 מייצגת את התאריך 14/10/2013.
הקו השחור מציג את נתוני 2012, גרף הכחול את נתוני 2013, הקו האדום מציג את ההפרש בין השנים.

הנתונים מספר העדר

בברכה

בועז חנוכי
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ