המשך המגמה של עליית החלב היומי לפרה בהשוואה לשנה שעברה
מעקב אחרי נתוני החלב היומי במגזר השיתופי מצביע על המשך המגמה של עלייה בתנובה בהשוואה ל- 2012.
ציר ה- X מציין את היום בשנה, ציר ה- Y את ממוצע החלב היומי לנחלבת בק"ג.

הנתונים נשלחים מנעה למערכת ספר העדר.

הנתונים ל- 2013 מעודכנים עד לתאריך 6/11 ומצביעים על פער של קרוב ל- 2 ק"ג בהשוואה ל 2012. בברכה

בועז
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ