חלב יומי ממשיך להיות גבוה יותר
נמשכת המגמה של חלב יומי הגבוה ביותר מליטר בהשוואה לשנה שעברה,
למעשה מאמצע חודש יולי החלב היומי גבוה יותר בשנה זו.

השוואת ממוצע חלב יומי במגזר השיתופי בין 2012 ל- 2013
מעודכן עד תאריך 10/12/2013

בברכה
בועז
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ