חלב יומי מהרפתות השיתופיות, נמשכת המגמה של חלב הגבוה בליטר וחצי משנה שעברה
 

כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ