יום שני  8.1.2001

 

 

לחברים שלום!

 

 

יומן השבוע מס'  17

נתונים מתוך דף מידע מס' 1 ינואר 2001 - טבת תשס"א

 

 

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

דצמבר  99'

נובמבר  2000

דצמבר  2000

 

5.35

5.65

5.55

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.23

5.09

5.20

פרות ט+

3.72

4.54

4.58

סה"כ  פרות

7.81

7.81

7.70

עגלים שחור לבן

 

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.41    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.85    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,500  ש"ח

7,100  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.83    ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.15    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.43   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.53   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,150  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

ינואר   2000

דצמבר  2000

ינואר  2001

סוג

118

125

132

תירס אמריקאי

114

128 

136 במחסור!

דורה

117

130

132

חיטה

128

135

140

שעורה

134

117

122

גלוטן פיד

128

134

137

שבבי תירס

205

254

260

כוספה סויה 

128

150

160

כוספה חמניות  36%

105

127

134

כוספה חמניות  29%

----

133

135

H.F.P 

410  ש"ח

370  ש"ח

380  ש"ח

סובין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.6

277

3.13

3.38

35.6

286

61,279

214

דצמבר    99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

248

3.15

3.42

35.4

296

62,977

213

דצמבר   2000

 

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.9

387

3.15

3.40

31.5

52

35,941

688

דצמבר    99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

324

3.13

3.42

31.4

53

22,314

425

דצמבר  2000

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

 

 

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

 

 

 

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

 

 

 

ל ה ת ר א ו ת

 

יוסי מלול

מזכיר ההתאחדות