מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוגוסט   2001

יולי  2002

אוגוסט  2002

 

5.82

4.14

4.14

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.55

3.55

3.69

פרות ט+

4.85

3.34

3.29

סה"כ  פרות

7.46

7.20

7.50

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)         3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.75   ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.17   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.09  ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.02   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

800    ש"ח

800    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.43  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.58  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,140    ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ספטמבר  2001

אוגוסט 2002

ספטמבר 2002

סוג

120

132

138

תירס

112

107

105

חיטה

114

107

109

שעורה

118

103

105

גלוטן פיד

160

168

168

כוספה ליפתית

243

250

240

כוספה סויה 

160

172

170

כוספה חמניות 37%

132

125

127

H.F.P 

----

143

149

שבבי תירס

400   ש"ח

400   ש"ח

415    ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.0

303

3.06

3.32

32.5

310

65,410

211

אוגוסט  2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

305

3.08

3.39

32.3

316

63,516

201

אוגוסט  2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.7

365

3.01

3.34

28.1

56

42,468

753

אוגוסט   2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

345

3.04

3.36

27.5

60

34,938

576

אוגוסט   2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                       8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.1%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

מאוגוסט

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

                     

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10