מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  2000

דצמבר  2000

ינואר  2001

 

5.35

5.55

5.93

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.23

5.20

5.12

פרות ט+

3.72

4.58

4.65

סה"כ  פרות

7.81

7.70

7.51

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.43    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.87    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

7,100  ש"ח

7,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.84    ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.17    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.43   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.53   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,140  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

פברואר   2000

ינואר  2001

פברואר  2001

סוג

126

132

130

תירס אמריקאי

124

136 במחסור!

136

דורה

123

132

136

חיטה

134

140

140

שעורה

135

122

122

גלוטן פיד

133

137

136

שבבי תירס

218

260

256

כוספה סויה 

134

160

160

כוספה חמניות  36%

---

134

135

כוספה חמניות  29%

---

135

136

H.F.P 

  ש"ח

380  ש"ח

390  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.8

301

3.12

3.38

36.3

286

60,877

213

ינואר     2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

269

3.12

3.42

35.9

297

61,813

208

ינואר     2001

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.4

424

3.12

3.34

32.1

53

37,519

711

ינואר     2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

357

3.08

3.43

32.1

54

25,198

469

ינואר     2001

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10