לארכיון - מחירים מדף הכחול

 

מחירים מדף הכחול

        7.02.02

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  2001

דצמבר  2001

ינואר  2002

 

5.93

5.28

5.55

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.12

4.60

4.59

פרות ט+

4.65

4.00

4.02

סה"כ  פרות

7.51

8.43

8.62

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.56   ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.99   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.94   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.22   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

550    ש"ח

600    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.25  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.41  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,075  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

פברואר   2001

ינואר   2002

פברואר  2002

סוג

130

122

122

תירס

136

127

127

דורה

136

124

122

חיטה

140

134

127

שעורה

122

120

118

גלוטן פיד

---

163

162

כוספה ליפתית

256

225

225

כוספה סויה 

160

160

160

כוספה חמניות  37%

136

136

136

H.F.P 

136

134

133

שבבי תירס

---

----

720

קמח דגים

390  ש"ח

425   ש"ח

430  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.8

271

3.12

3.42

35.9

297

62,878

211

ינואר    2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

290

3.16

3.47

35.0

313

64,478

206

ינואר    2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.0

358

3.08

3.43

32.3

53

39,194

742

ינואר    2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

320

3.11

3.48

32.2

58

36,272

620

ינואר    2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                       8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.05%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.00

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

 

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10