מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

פברואר  2001

ינואר  2002

פברואר  2002

 

6.03

5.55

5.32

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.23

4.59

4.56

פרות ט+

4.77

4.02

4.00

סה"כ  פרות

7.80

8.62

8.77

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.72    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.14    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.10   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.23    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

600    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.26   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.42   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,100 ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

מרץ    2001

פברואר  2002

מרץ  2002

סוג

126

122

120

תירס

134

127

127

דורה

132

122

121

חיטה

144

127

127

שעורה

120

118

117

גלוטן פיד

---

162

162

כוספה ליפתית

235

225

223

כוספה סויה 

157

160

160

כוספה חמניות  37%

142

136

135

H.F.P 

135

133

132

שבבי תירס

---

720

720

קמח דגים

390  ש"ח

430  ש"ח

400  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.1

290

3.12

3.42

36.1

297

62,964

212

פברואר    2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

290

3.13

3.40

35.5

310

63,550

205

פברואר    2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.8

357

3.07

3.43

32.6

53

39,194

733

פברואר   2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

316

3.08

3.45

32.3

58

29,484

512

פברואר   2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                       8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.05%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.00

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

 

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

      

שבת שלום

 

יוסי מלול