יום חמישי  11.4.2002

 

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מרץ   2001

פברואר  2002

מרץ   2002

 

5.64

5.32

5.01

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.29

4.56

4.60

פרות ט+

4.72

4.00

3.87

סה"כ  פרות

7.71

8.77

8.29

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.65    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.07    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600  ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.03   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.13     ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.24   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.38   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,066  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים

אפריל     2001

מרץ   2002

אפריל  2002

סוג

700

שחת אספסת

124

120

118

תירס

605

שחת קטניות

136

127

127

דורה

445

שחת דגן/שיבולת

128

121

120

חיטה

 

 

140

127

120

שעורה

 

 

122

117

115

גלוטן פיד

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

---

162

162

כוספה ליפתית

380

תחמיץ חיטה

228

223

223

כוספה סויה 

 

 

157

160

160

כוספה חמניות  37%

 

 

143

135

133

H.F.P 

 

 

135

132

132

שבבי תירס

 

 

390  ש"ח

400  ש"ח

400  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.3

280

3.09

3.36

36.3

300

63,000

210

מרץ        2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

275

3.11

3.32

35.8

310

63,550

205

מרץ        2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.3

372

3.04

3.38

32.5

54

39,411

724

מרץ       2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

302

3.07

3.37

32.3

57

32,310

562

מרץ       2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                      8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.01%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

                יוסי מלול

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 מזכיר  התאחדות