מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוקטובר  2003

ספטמבר  2004

אוקטובר 2004

 

5.63

7.06

6.98

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.26

6.27

6.18

פרות ט+

3.95

5.20

5.24

סה"כ  פרות

9.33

10.17

10.25

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.05

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.79

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.41

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.15

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

950   ש"ח

950    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.48

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.64

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,770  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

 

נובמבר   2003

אוקטובר  2004

נובמבר 2004

סוג

הערות:

164

160

155

תירס

1) מחירי המזונות

178

150

160

חיטה

    הגסים נקבעו בתיאום

165

145

163

שעורה

    עם ארגון  עובדי

152

160

150

גלוטן פיד

    הפלחה.

175

190

190

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

360

295

275

כוספה סויה 

2) בכל המזונות הגסים     

180

200

180

כוספה חמניות 37%

    מומלץ לעבוד עם

---

195

185

D.D.G

    טבלאות האיכות

175

170

172

דורה

    שפורסמו ע"י שה"ם.

500  ש"ח

600  ש"ח

615   ש"ח

סובין

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.3

250

3.15

3.60

32.9

323

62,662

194

אוקטובר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

235

3.13

3.61

33.3

336

61,152

182

אוקטובר 2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.6

278

3.16

3.51

29.2

63.3

39,126

618

אוקטובר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

236

3.10

3.52

30.2

65.3

33,932

520

אוקטובר 2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10