מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אפריל   2001

מרץ   2002

אפריל  2002

 

5.40

5.01

5.50

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.12

4.60

4.71

פרות ט+

4.49

3.87

3.75

סה"כ  פרות

7.21

8.29

7.89

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.66    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.09    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.01   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.04     ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

600    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.25   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.39   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,060  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים

מאי     2001

אפריל  2002

מאי  2002

סוג

780

שחת אספסת

118

118

118

תירס

640

שחת קטניות איכותית

125

120

110

חיטה

525

שחת דגן/שיבולת איכותית

137

120

115

שעורה

168

קש חיטה

114

115

110

גלוטן פיד

50

שזרות תירס

----

162

162

כוספה ליפתית

 

 

223

223

225

כוספה סויה 

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

150

160

160

כוספה חמניות 37%

390

תחמיץ חיטה

140

133

133

H.F.P 

550

תחמיץ תירס  (קיץ)

129

132

130

שבבי תירס

505

תחמיץ סורגום

390  ש"ח

400  ש"ח

385  ש"ח

סובין

 

הערה: שחתות - המחיר כפוף לקריטריונים של איכות כפי שפורסמו לידיעת כולם.

 

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.5

293

3.06

3.29

33.0

302

63,722

211

אפריל      2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

261

3.12

3.34

32.3

312

63,336

203

אפריל      2002

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.0

361

3.03

3.30

29.7

54

38,054

699

אפריל     2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

281

3.11

3.37

29.5

59

27,633

467

אפריל     2002

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                       8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.3%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

 

 

שבת שלום

 

יוסי  מלול