יום חמישי  7.6.2001

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מאי   2000

אפריל  2001

מאי  2001

 

4.85

5.40

5.81

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.67

5.12

5.40

פרות ט+

3.79

4.49

4.74

סה"כ  פרות

7.42

7.21

7.14

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)     3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.42    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.86    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

7,500  ש"ח

7,200  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.83    ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.95    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

600    ש"ח

600    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.38   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.54   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,100  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                  מחירים לאביב 2001

$ טון - במתבן

מזונות גסים

יוני  2000

מאי  2001

יוני  2001

סוג

45

קש חיטה (בצפון)          

130

118

118

תירס אמריקאי

 

 

130

132

132

דורה

 

 

132

125

120  מקומית

חיטה

 

 

134

137

133

שעורה

$ טון ח"י - בקמה                   

 

114

114

108

גלוטן פיד

            120

תחמיץ תירס                

137

129

129

שבבי תירס

תחמיץ תירס בעל / סורגום   110  

261

223

220

כוספה סויה 

                       

160

150

158

כוספה חמניות  37%

                       

134

120

130

כוספה חמניות  29%

 

123

140

135

H.F.P 

 

380  ש"ח

390  ש"ח

390  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.8

273

3.00

3.32

35.9

278

58,286

210

מאי         2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

290

3.09

3.29

35.7

304

63,586

209

מאי         2001

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.4

353

2.99

3.25

31.2

52

36,653

707

מאי        2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

323

3.05

3.29

31.4

56

25,320

453

מאי        2001

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

שבת שלום!

יוסי מלול