מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מאי   2001

אפריל  2002

מאי  2002

 

5.81

5.50

5.17

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.40

4.71

4.92

פרות ט+

4.74

3.75

4.10

סה"כ  פרות

7.14

7.89

7.63

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.68    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.10    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.03   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.07    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

600    ש"ח

700    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.26   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.40   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,070  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים

יוני   2001

מאי  2002

יוני  2002

סוג

780

שחת אספסת

118

118

122

תירס

640

שחת קטניות איכותית

120

110

108

חיטה

525

שחת דגן/שיבולת איכותית

133

115

114

שעורה

168

קש חיטה

108

110

106

גלוטן פיד

50

שזרות תירס

---

162

168

כוספה ליפתית

 

 

220

225

230

כוספה סויה 

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

158

160

172

כוספה חמניות 37%

390

תחמיץ חיטה

135

133

130

H.F.P 

550

תחמיץ תירס  (קיץ)

129

130

134

שבבי תירס

505

תחמיץ סורגום

390  ש"ח

385  ש"ח

385    ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.0

289

3.09

3.28

35.7

304

64,144

213

מאי      2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

283

3.11

3.32

35.7

312

61,464

197

מאי      2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.8

341

3.04

3.28

31.9

55

39,063

705

מאי     2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

306

3.09

3.30

31.4

57

35,770

631

מאי     2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                       8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

 

    0.14%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

שבת שלום

 

יוסי מלול