לארכיון - מחירים מדף הכחול

 

 

יום חמישי  4.7.2002

 

 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יוני   2001

מאי  2002

יוני  2002

 

6.06

5.17

5.35

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.52

4.92

3.70

פרות ט+

4.85

4.10

3.90

סה"כ  פרות

7.21

7.63

7.47

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)         3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.74   ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.16   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.09  ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.12   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

700    ש"ח

800    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.40  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.55  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,100  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4.מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים

יולי   2001

יוני  2002

יולי  2002

סוג

168

קש חיטה

115

122

124

תירס

 

 

125

108

110

חיטה

 

 

126

114

111

שעורה

 

 

108

106

104

גלוטן פיד

 

 

---

168

168

כוספה ליפתית

 

 

228

230

242

כוספה סויה 

 

 

158

172

172

כוספה חמניות 37%

 

 

135

130

127

H.F.P 

 

 

125

134

136

שבבי תירס

 

 

400  ש"ח

385    ש"ח

390  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

1.9

298

3.03

3.29

35.3

305

64,355

211

יוני      2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

267

3.07

3.33

35.3

315

62,685

199

יוני      2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.7

350

3.04

3.35

30.7

55

39,350

710

יוני     2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

295

3.09

3.35

30.7

59

36,012

614

יוני     2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                 8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

 0.1%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

146.84

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

שבת שלום

 

יוסי מלול