מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יולי   2000

יוני  2001

יולי  2001

 

5.80

6.06

5.82

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.49

5.52

5.51

פרות ט+

4.27

4.85

4.86

סה"כ  פרות

8.10

7.21

7.31

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)            3. ימי כלכלה 

9.37   ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.81   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

7,200  ש"ח

7,200  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.76   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.71   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

600    ש"ח

600    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.21  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.37  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,000  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                  מחירים לאביב 2001

$ טון - במתבן

מזונות גסים

אוגוסט  2000

יולי  2001

אוגוסט  2001

סוג

65

קש תירס לקלחים

120

115

122

תירס

 

 

118

134

128

דורה

 

 

124

125  (יבוא)

115

חיטה

$ טון ח"י - בקמה                   

 

130

126

116

שעורה

        120

תחמיץ תירס                

112

108

110

גלוטן פיד

תחמיץ תירס/סורגום בעל   110               

---

---

162

כוספה ליפתית

 

250

228

240

כוספה סויה 

                       

157

158

160

כוספה חמניות  37%

                       

130

130

132

כוספה חמניות  29%

 

125

135

135

H.F.P 

 

380  ש"ח

400  ש"ח

400  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

1.9

285

3.03

3.24

33.7

280

59,360

212

יולי         2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

291

3.03

3.29

34.3

308

62,216

202

יולי         2001

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.7

382

3.03

3.27

28.7

50

39,380

781

יולי        2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

347

3.03

3.38

29.2

56

32,285

580

יולי        2001

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10