7   אוגוסט, 2003

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יולי  2002

יוני  2003

יולי  2003

 

4.14

5.40

5.62

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.55

5.11

5.33

פרות ט+

3.34

3.95

4.24

סה"כ  פרות

7.20

8.04

8.40

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

9.94

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.35

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.28

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

7.56

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

800    ש"ח

850   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

10.62

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

10.77

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,300  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

אוגוסט  2002

יולי  2003

אוגוסט   2003

סוג

520

תירס לתחמיץ

132

146

140

תירס

410

סורגום בעל לתחמיץ

107

144

150

חיטה

470

סורגום שלחין לתחמיץ

107

132

150

שעורה

 

 

103

129

130

גלוטן פיד

 

 

----

173

173

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

 

 

250

258

255

כוספה סויה 

 

 

172

165

170

כוספה חמניות 36%

 

----

150

150

D.D.Gs 

 

143

158

152

שבבי תירס

 

----

----

140

דורה

 

400  ש"ח

470   ש"ח

485  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

1.3

284

3.05

3.36

33.7

316

63,516

201

יולי    2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

285

3.05

3.37

33.8

316

61,936

196

יולי    2003

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.1

336

3.04

3.35

28.8

60.4

39,630

656

יולי    2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

316

3.05

3.38

29.4

58.7

35,622

607

יולי   2003

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

שבת  שלום

 

יוסי מלול