4   ספטמבר, 2003

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוגוסט  2002

יולי  2003

אוגוסט 2003

 

4.14

5.62

5.77

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.69

5.33

5.35

פרות ט+

3.29

4.24

4.29

סה"כ  פרות

7.50

8.40

9.41

עגלים שחור לבן

 

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.08

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.48

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.41

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.10

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

850    ש"ח

900   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.03

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.18

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

 

 עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,560  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):              

  

ש"ח טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

ספטמבר 2002

אוגוסט  2003

ספטמבר  2003

סוג

520

תירס לתחמיץ

138

140

145

תירס

410

סורגום בעל לתחמיץ

105

150

170

חיטה

470

סורגום שלחין לתחמיץ

109

150

164

שעורה

 

 

105

130

132

גלוטן פיד

 

 

168

173

173

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

 

 

240

255

265

כוספה סויה 

 

 

170

170

165

כוספה חמניות 36%

 

---

150

152

D.D.Gs 

 

149

152

158

שבבי תירס

 

---

140

160

דורה

 

415  ש"ח

485   ש"ח

500  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.4

299

3.07

3.38

32.6

317

63,717

201

אוגוסט 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

290

3.06

3.40

32.6

318

61,056

192

אוגוסט 2003

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.8

347

3.06

3.34

27.8

61.4

40,060

652

אוגוסט  2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

309

3.04

3.43

28.0

59.5

33,068

556

אוגוסט  2003

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10