9   אוקטובר, 2003

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ספטמבר  2002

אוגוסט 2003

ספטמבר  2003

 

3.84

5.77

5.84

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.53

5.35

5.26

פרות ט+

2.87

4.29

4.03

סה"כ  פרות

7.77

9.41

9.53

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

9.93

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.34

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.26

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.12

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

900    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

10.94

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.10

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,510  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

אוקטובר  2002

ספטמבר  2003

אוקטובר  2003

סוג

140

145

145

תירס

110

170

175

חיטה

125

164

165

שעורה

115

132

137

גלוטן פיד

----

173

175

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

235

265

285

כוספה סויה 

165

165

163

כוספה חמניות 36%

127

----

155

H.F.P

152

158

158

שבבי תירס

----

160

162

דורה

450  ש"ח

500   ש"ח

500  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.6

268

3.14

3.43

32.8

318

63,918

201

ספטמבר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

268

3.11

3.47

32.8

320

61,440

192

ספטמבר 2003

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.1

318

3.12

3.37

28.5

61.4

39,554

644

ספטמבר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

298

3.08

3.47

28.4

60.6

32,918

543

ספטמבר 2003

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

              יוסי  מלול

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                         מזכיר  ההתאחדות