10.2.05

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  2004

דצמבר  2004

ינואר  2005

 

6.27

6.66

6.55

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.25

6.06

6.19

פרות ט+

4.10

4.89

4.67

סה"כ  פרות

9.84

10.28

10.69

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.42

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.75

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי היריון

ש"ח

10.77

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.53

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

950   ש"ח

1,000  ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.43

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.59

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,810  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

פברואר   2004

ינואר  2005

פברואר  2005

סוג

417

תחמיץ חיטה

185

155

148

תירס

 

 

200

165

160

חיטה

 

 

190

178

175

שעורה

 

 

195

152

162

גלוטן פיד

 

 

190

192

192

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

 

380

275

283

כוספה סויה 

 

 

205

187

187

כוספה חמניות 37%

 

 

215

185

185

D.D.G

 

 

185

165

160

דורה

 

 

600  ש"ח

560  ש"ח

420   ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' רפתות

 

חודש

3.7

260

3.17

3.65

35.4

319

61,248

192

ינואר 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

236

3.20

3.72

36.8

332

61,676

186

ינואר 2005

 

6.  ביקורת חלב – רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

רפתות

 

חודש

3.3

296

3.14

3.61

32.1

63.4

38,292

604

ינואר 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

258

3.19

3.71

33.5

66.4

36,958

557

ינואר 2005

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10