או

 

10 אוקטובר 2005

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ספטמבר  2004

אוגוסט 2005

ספטמבר 2005

 

7.06

6.85

7.13

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.27

6.70

6.67

פרות ט+

5.20

5.65

5.87

סה"כ  פרות

10.17

10.26

11.34

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.62

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

11.54

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,700   ש"ח

5,600 ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

10.95

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.43

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,100   ש"ח

1,100 ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.09

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.26

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

650 ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע) 7,100 ₪

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

אוקטובר  2004

ספטמבר

2005

אוקטובר2005

סוג

 

תחמיץ חיטה

160

145

143

תירס

 

תחמיץ סורגום בעל

150

138

135

חיטה

 

תחמיץ סורגום שלחין

145

163

157

שעורה

 

תחמיץ תירס

160

148

155

גלוטן פיד

 

 

190

170

170

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ לטון ח"י- במתבן

 

200

165

160

כוספה חמניות 37%

 

קש תירס לתעשייה

195

153

163

D.D.G

 

קש תירס פופקורן-גלעם

170

160

158

דורה

 

שחת תלתן ואפונה

295

285

275

כוספה סויה

 

קש חיטה

600 ש"ח

550 ש"ח

500 ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכול

פרות

מספר רפתות

 

חודש

3.2

249

3.09

3.55

33.1

336

63,168

188

ספטמבר 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

239

3.15

3.56

34.2

340

59,840

176

ספטמבר 2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכול

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.7

260

3.09

3.50

29.8

64.3

36,566

569

ספטמבר 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

260

3.12

3.54

30.6

63.1

32,788

520

ספטמבר 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

                   מאיר בראון     

             מזכיר  ההתאחדות