מתוך דף מידע מס' 11 נובמבר 2000 - חשון תשס"א

 

 

 

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ספטמבר    99'

אוגוסט  2000

ספטמבר  2000

 

5.07

6.26

5.15

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.66

5.82

5.11

פרות ט+

4.05

4.94

4.39

סה"כ  פרות

7.68

8.61

8.03

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.36     ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.80     ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,100  ש"ח

6,300  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.77     ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.89     ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.28    ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.38    ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,040 ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

נובמבר   99'

ספטמבר  2000

נובמבר  2000

סוג

120

115

125

תירס אמריקאי

----

115

124

דורה

117

117

126

חיטה

121

127

128

שעורה

126

112

115

גלוטן פיד

126

125

130

שבבי תירס

218

250

248

כוספה סויה 

125

155

150

כוספה חמניות  36%

105

124

125

כוספה חמניות  29%

----

125

130

H.F.P  (חדש)

350  ש"ח

360  ש"ח

375  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.5

311

3.10

3.25

33.1

286

61,268

214

אוקטובר    99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

262

3.17

3.34

33.3

290

61,467

212

אוקטובר  2000

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.6

420

3.09

3.24

29.0

52

36,886

713

אוקטובר    99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

327

3.11

3.28

29.4

51

21,714

421

אוקטובר  2000

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   פרסי איכות  (ספטמבר 2000)

 

0.6%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

3%

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

149.86

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

149.86

145.06

135.10

133.30

12 - 10

שבת שלום

 

יוסי מלול