יומן השבוע מס'  12

מחירים מתוך דף מידע מס' 11 נובמבר 2002 - כסלו  תשס"ג

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוקטובר   2001

ספטמבר  2002

אוקטובר  2002

 

5.18

3.84

4.25

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.90

3.53

3.40

פרות ט+

4.23

2.87

2.90

סה"כ  פרות

8.10

7.77

8.29

עגלים שחור לבן

 

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)         3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.90    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.31    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600  ש"ח

5,300  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.24   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.46     ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

800    ש"ח

850    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.46   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.61   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,220   ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

נובמבר  2001

אוקטובר  2002

נובמבר  2002

סוג

118

140

137

תירס

116

110

113

חיטה

123

125

127

שעורה

119

115

120

גלוטן פיד

163

165

165

כוספה ליפתית

236

235

225

כוספה סויה 

160

165

155

כוספה חמניות 36%

135

127

130

H.F.P 

128

152

149

שבבי תירס

418   ש"ח

450   ש"ח

450    ש"ח

סובין

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.0

259

3.18

3.41

32.6

318

66,462

209

אוקטובר 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

250

3.15

3.50

32.7

319

64,438

202

אוקטובר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.1

311

3.11

3.41

29.3

58

717

41,886

אוקטובר 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

284

3.11

3.42

28.5

61

623

37,748

אוקטובר 2002

 

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.05%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

 

 

 

יוסי  מלול