דף מידע מס' 11 נובמבר 2003 - חשון  תשס"ד

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוקטובר  2002

ספטמבר  2003

אוקטובר  2003

 

4.25

5.84

5.63

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.40

5.26

5.26

פרות ט+

2.90

4.03

3.95

סה"כ  פרות

8.29

9.53

9.33

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

9.99

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.63

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.34

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.52

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

900    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.28

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.44

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

 

 עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,720  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

 

נובמבר  2002

אוקטובר  2003

נובמבר  2003

סוג

שימו לב:

137

145

164

תירס

לעליות המחירים

113

175

178

חיטה

העצומות בתירס, כוספה

127

165

165

שעורה

סויה ובתוספי החלבון

120

137

152

גלוטן פיד

מזונות נוספים: גרעיני

165

175

175

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

כותנה אקלה 210$ (כולל

225

285

360

כוספה סויה 

הובלה); פימה  175$

155

163

180

כוספה חמניות 36%

לטון (כולל הובלה).

130

155

175

H.F.P

קליפות הדר - 63 ₪

149

158

177

שבבי תירס

לטון לטווח ההובלה

---

162

175

דורה

הקרוב.

450  ש"ח

500  ש"ח

500  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.2

247

3.14

3.49

32.7

320

64,640

202

אוקטובר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

250

3.13

3.56

32.8

323

62,662

194

אוקטובר 2003

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.6

292

3.12

3.44

28.8

62.4

40,650

651

אוקטובר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

267

3.12

3.54

29.3

62.6

36,498

583

אוקטובר 2003

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10