מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוקטובר  2004

ספטמבר 2005

אוקטובר 2005

 

6.98

7.13

7.08

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.18

6.67

6.57

פרות ט+

5.24

5.87

5.59

סה"כ  פרות

10.25

11.34

11.58

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.65

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

11.38

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600   ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

10.98

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.49

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,100   ש"ח

1,100  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.11

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.28

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

650    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)   7,130 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

נובמבר  2004

אוקטובר  2005

נובמבר  2005

סוג

155

143

142

תירס

160

135

135

חיטה

163

157

158

שעורה

150

155

160

גלוטן פיד

190

170

170

כוספה ליפתית (דבל זירו)

180

160

160

כוספה חמניות 37%

185

163

165

D.D.G

172

158

158

דורה

275

275

262

כוספה סויה

615  ש"ח

500 ש"ח

470  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

3.7

232

3.13

3.61

33.2

336

63,168

188

אוקטובר 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

220

3.16

3.61

35.1

340

59,500

175

אוקטובר 2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.9

239

3.11

3.54

30.2

65.2

38,153

585

אוקטובר 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

242

3.17

3.60

31.8

67.2

35,504

528

אוקטובר 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10