מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

פברואר  2004

ינואר  2005

פברואר  2005

 

5.86

6.55

6.59

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.25

6.19

6.19

פרות ט+

3.99

4.67

4.92

סה"כ  פרות

9.79

10.69

10.87

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.41

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.75

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500   ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי היריון

ש"ח

10.77

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.53

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

1,000  ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.43

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.59

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550     ש"ח

650    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,810  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

מרץ   2004

פברואר  2005

מרץ  2005

סוג

417

תחמיץ חיטה

190

148

152

תירס

 

 

205

160

160

חיטה

 

 

195

175

172

שעורה

ש"ח טון ח"י - במתבן

 

204

162

166

גלוטן פיד

535

שחת דגן

195

192

194

כוספה ליפתית (דבל זירו)

640

שחת בקיה

408

283

297

כוספה סויה 

620

שחת תלתן

210

187

188

כוספה חמניות 37%

 

        ואפונה

215

185

185

D.D.G

 

 

190

160

155

דורה

 

 

620  ש"ח

420  ש"ח

420  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' רפתות

 

חודש

3.1

274

3.14

3.62

35.4

318

61,056

192

ינואר 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

245

3.18

3.69

37.0

329

60,789

185

ינואר 2005

 

 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

רפתות

 

חודש

3.2

291

3.12

3.58

32.2

62.3

37,472

601

ינואר 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

263

3.15

3.67

33.8

65.4

35,101

537

ינואר 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10