יום שני  11.12.2000

 

 

לחברים שלום!

 

 

יומן השבוע מס'  11

נתונים מתוך דף מידע מס' 12 דצמבר 2000 - כסלו תשס"א

 

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

נובמבר 99'

 אוקטובר 2000

נובמבר  99'

 

5.21

5.15

5.65

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.30

5.11

5.09

פרות ט+

3.69

4.39

4.54

סה"כ  פרות

8.00

8.03

7.81

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

 9.38  ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.82   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,300  ש"ח

6,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.80   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.03   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

700    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.33  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.43  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,100  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

דצמבר   99'

נובמבר  2000

דצמבר  2000

סוג

118

125

125

תירס אמריקאי

115

124

128  במחסור!

דורה

118

126

130

חיטה

120

128

135

שעורה

132

115

117

גלוטן פיד

129

130

134

שבבי תירס

210

248

254

כוספה סויה 

125

150

150

כוספה חמניות  36%

105

125

127

כוספה חמניות  29%

----

130

133

H.F.P 

370  ש"ח

375  ש"ח

370  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.2

282

3.10

3.35

34.4

287

61,409

214

נובמבר    99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

244

3.19

3.40

34.4

293

62,359

213

נובמבר  2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.5

388

3.11

3.31

30.4

52

37,420

718

נובמבר    99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

330

3.16

3.37

30.7

53

24,866

470

נובמבר  2000

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   פרסי איכות  (אוקטובר 2000)

 

0.4%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

3%

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

149.86

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

149.86

145.06

135.10

133.30

12 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ה ת ר א ו ת

 

יוסי מלול

מזכיר ההתאחדות