08.12.05

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

נובמבר  2004

אוקטובר 2005

נובמבר  2005

 

6.65

7.08

7.48

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.04

6.57

6.71

פרות ט+

5.02

5.59

5.85

סה"כ  פרות

10.33

11.58

11.96

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.66

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

11.53

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600   ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

10.99

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.54

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,100   ש"ח

1,150  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.10

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.27

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

650    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,130 ₪

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

דצמבר  2004

נובמבר  2005

דצמבר  2005

סוג

156

142

140

תירס

162

135

137

חיטה

168

158

160

שעורה

150

160

164

גלוטן פיד

192

170

170

כוספה ליפתית (דבל זירו)

182

160

162

כוספה חמניות 37%

185

165

175

D.D.G

165

158

158

דורה

270

262

265

כוספה סויה

615  ש"ח

470  ש"ח

480  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

3.3

227

3.16

3.67

34.6

335

62,980

188

נובמבר 2004 

 

 

 

 

 

 

 

176

 

3.6

211

3.21

3.64

36.2

338

59,488

 

נובמבר 2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.9

243

3.15

3.65

31.6

66.2

37,452

566

נובמבר 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

230

3.21

3.61

33.0

65.3

35,569

545

נובמבר 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

    

שבת שלום

 

מאיר  בראון