12.02.04

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  2003

דצמבר  2003

ינואר  2004

 

5.24

6.16

6.27

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.28

5.21

5.25

פרות ט+

2.70

4.27

4.10

סה"כ  פרות

7.57

9.50

9.84

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.32

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.84

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,400  ש"ח

5,400  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.68

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

9.22

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

900   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.53

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.69

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

 

 עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,940  ש"ח.

 

עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

 

פברואר  2003

ינואר  2004

פברואר  2004

סוג

מחיר חיטה לתחמיץ:

136

165

185

תירס

415 ₪ בקמה.

118

200

200

חיטה

 

132

180

190

שעורה

(מחיר זה נקבע

128

190

195

גלוטן פיד

 בהסכמה עם אירגון

156

185

190

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

 עובדי הפלחה).

234

345

380

כוספה סויה 

 

142

200

205

כוספה חמניות 36%

 

---

205

215

D.D.G

 

---

175

185

דורה

 

510  ש"ח

585  ש"ח

600     ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.8

279

3.15

3.55

35.7

319

63,481

199

ינואר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

261

3.16

3.61

35.3

319

61,248

192

ינואר 2004

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.6

319

3.14

3.52

32.3

62.4

40,060

642

ינואר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

287

3.13

3.63

32.0

62.5

37,051

593

ינואר 2004

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10