12.03.04

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

פברואר  2003

ינואר  2004

פברואר  2004

 

3.92

6.27

5.86

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.25

5.25

5.25

פרות ט+

2.59

4.10

3.99

סה"כ  פרות

7.60

9.84

9.79

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.38

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.97

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,400  ש"ח

5,400  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.74

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

9.45

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

900   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.69

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.85

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  7,040  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

מזונות גסים

מרץ  2003

פברואר  2004

מרץ  2004

סוג

ירק חיטה לתחמיץ -

135

185

190

תירס

415 ₪ בקמה.

122

200

205

חיטה

(מחיר זה נקבע בתיאום

131

190

195

שעורה

 עם א.ע.פ).

128

195

204

גלוטן פיד

 

158

190

195

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

 

232

380

408

כוספה סויה 

 

142

205

210

כוספה חמניות 37%

 

---

215

215

D.D.G

 

---

185

190

דורה

 

510  ש"ח

600  ש"ח

620      ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.9

283

3.17

3.54

35.6

315

62,370

198

ינואר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

276

3.14

3.58

35.4

319

60,929

191

ינואר 2004

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.7

324

3.16

3.48

32.1

61.4

38,914

634

ינואר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

283

3.10

3.61

31.9

60.6

32,520

537

ינואר 2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   

 

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10