אוקטובר 14.10.04

 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ספטמבר  2003

אוגוסט  2004

ספטמבר  2004

 

5.84

6.81

7.06

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.26

6.40

6.27

פרות ט+

4.03

5.32

5.20

סה"כ  פרות

9.53

10.03

10.17

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.02

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.79

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600  ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.37

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.02

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

950   ש"ח

950    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.47

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.64

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,750   ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

הערה: מחירי המזונות הללו עדיין לא באו לביטויים במחירי התערובת,

           עקב המלאים !

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

 

אוקטובר   2003

ספטמבר  2004

אוקטובר  2004

סוג

הערות:

145

165

160

תירס

1) מחירי המזונות

175

155

150

חיטה

    הגסים נקבעו בתיאום

165

145

145

שעורה

    עם ארגון  עובדי

137

190

160

גלוטן פיד

    הפלחה.

175

190

190

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

285

315

295

כוספה סויה 

2) בכל המזונות הגסים     

163

210

200

כוספה חמניות 37%

    מומלץ לעבוד עם

---

230

195

D.D.G

    טבלאות האיכות

162

170

170

דורה

    שפורסמו ע"י שה"ם.

500  ש"ח

600  ש"ח

600  ש"ח

סובין

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.1

266

3.12

3.51

32.8

322

62,468

194

ספטמבר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

250

3.10

3.55

33.1

336

63,168

188

ספטמבר 2004

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.5

299

3.12

3.47

28.7

62.4

37,688

604

ספטמבר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

258

3.08

3.49

29.8

65.2

36,600

561

ספטמבר 2004

 

 

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

159.73           

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10