14.9.04

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוגוסט  2003

יולי  2004

אוגוסט  2004

 

5.77

6.56

6.81

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.35

6.36

6.40

פרות ט+

4.29

5.24

5.32

סה"כ  פרות

9.41

8.90

10.03

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.18

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

10.04

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.53

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.15

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

950   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.77

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.94

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,900  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

הערה: מחירי המזונות הללו עדיין לא באו לביטויים במחירי התערובת,

             עקב המלאים !

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

 

ספטמבר   2003

אוגוסט 2004

ספטמבר  2004

סוג

הערות:

145

170

165

תירס

1) מחירי המזונות

170

175

155

חיטה

    הגסים נקבעו בתיאום

164

145

145

שעורה

    עם ארגון  עובדי

132

202

190

גלוטן פיד

    הפלחה.

173

190

190

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

265

365

315

כוספה סויה 

2) בכל המזונות הגסים     

165

222

210

כוספה חמניות 37%

    מומלץ לעבוד עם

152

240

230

D.D.G

    טבלאות האיכות

160

175

170

דורה

    שפורסמו ע"י שה"ם.

500  ש"ח

600  ש"ח

600  ש"ח

סובין

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.3

289

3.07

3.43

32.7

319

61,567

193

אוגוסט 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

275

3.06

3.54

33.3

334

62,458

187

אוגוסט 2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.2

315

3.07

3.43

28.0

60.4

37,455

620

אוגוסט 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

279

3.02

3.47

29.3

64.3

36,784

572

אוגוסט 2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

            

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10