15 אפריל 2004

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מרץ  2003

פברואר  2004

מרץ  2004

 

3.92

5.86

6.07

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.25

5.25

5.55

פרות ט+

2.59

3.99

4.24

סה"כ  פרות

7.60

9.79

9.67

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.35

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

10.15

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,400  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.70

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

9.46

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

900    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.89

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.06

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  7,130  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים 

אפריל   2003

מרץ  2004

אפריל  2004

סוג

535

שחת דגן             

136

190

203

תירס

640

שחת בקיה          

126

205

230

חיטה

610

שחת תלתן ואפונה

132

195

195

שעורה

 

 

128

204

210

גלוטן פיד

 

 

159

195

205

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

235

408

415

כוספה סויה 

540

תירס לתחמיץ      

145

210

225

כוספה חמניות 37%

415

סורגום בעל לתחמיץ

152

215

240

D.D.G

470

סורגום מושקה לתחמיץ

----

190

212

דורה

 

 

440  ש"ח

620  ש"ח

600  ש"ח

סובין

 

הערות: 1) מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

             2) בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפוסמו ע"י שה"ם.

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר 2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר 2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10