19.6.05

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מאי  2004

אפריל  2005

מאי 2005

 

6.66

6.51

7.04

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.05

6.38

6.50

פרות ט+

4.92

5.22

5.30

סה"כ  פרות

8.81

10.55

10.14

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.60

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.97

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,700   ש"ח

5,700  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי היריון

ש"ח

10.95

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.61

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

1,000  ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.68

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.85

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

650    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,950  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

יוני  2004

מאי  2005

יוני 2005

סוג

417

תחמיץ חיטה

195

150

156

תירס

417

תחמיץ סורגום בעל

220

160

160

חיטה

470

תחמיץ סורגום שלחין

185

170

168

שעורה

540

תחמיץ תירס

204

166

156

גלוטן פיד

 

 

203

194

195

כוספה ליפתית (דבל זירו)

ש"ח טון ח"י - במתבן

 

410

305

305

כוספה סויה 

535

שחת דגן

223

185

185

כוספה חמניות 37%

640

שחת בקיה

240

185

165

D.D.G

620

שחת תלתן ואפונה

205

155

155

דורה

310

קש חיטה

600 ש"ח

440  ש"ח

510  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' רפתות

 

חודש

2.1

256

3.07

3.55

35.7

323

61,370

190

מאי  2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

232

3.10

3.55

37.3

323

55,233

171

מאי  2005

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

רפתות

 

חודש

2.4

268

3.05

3.47

32.1

62.3

37,144

596

מאי   2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

244

3.09

3.51

33.8

63.4

34,308

541

מאי   2005

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב)                   

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

                   מאיר בראון     

             מזכיר  ההתאחדות