יום שני 6.3.2000

 

ליצרני החלב שלום!

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

פברואר  99'

ינואר  2000

פברואר  2000

 

6.14

4.80

5.09

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.94

3.89

3.98

פרות ט+

4.38

3.27

3.45

סה"כ  פרות

9.27

7.50

8.10

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.40  ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.84  ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב180- ימי הריון

9.81  ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.96  ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.08 ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.19 ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

               עלות עגלה - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר יסוד)  -  5,960  ש"ח.

            עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

 

 

 

 

 

 

 טון ח"י

מזונות גסים

מרץ  99

פברואר 2000

מרץ 2000

סוג

132

כופתיות קש   (מיבוא)

125

126

126

תירס אמריקאי

170

רקיקי אספסת (מיבוא)

125

124

123

דורה

 

 

112

123

124

חיטה

 

 

110

134

134

שעורה

 

 

128

135

126

גלוטן פיד

 

 

----

98

98

שיפון

 

 

190

218

225

כוספה סויה

 

 

126

134

136

כוספה חמניות  36%

 

 

----

133

133

שבבי תירס

 

 

300  ש"ח

420  ש"ח

420  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.4

310

3.09

3.31

36.4

287

61,748

215

פברואר  99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

282

3.11

3.36

36.5

283

60,817

215

פברואר 2000

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.2

450

3.08

3.30

31.4

50

37,041

738

פברואר  99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פברואר 2000

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)          פרסי איכות  (ינואר  2000)

 

0.8%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

4% - 3%

תאים סומטים

 

 

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.27

135.10

138.60

9 - 7

                  יוסי מלול

                   מזכיר ההתאחדות

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10