4.8.05

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יולי  2004

יוני  2005

יולי 2005

 

6.56

6.94

6.76

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.36

6.72

6.69

פרות ט+

5.24

5.77

5.71

סה"כ  פרות

8.90

10.13

10.05

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.48

-