5.5.05

מחירים  (ללא מע"מ)                                       

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אפריל  2004

מרץ  2005

אפריל  2005

 

6.59

6.71

6.51

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.92

6.22

6.38

פרות ט+

4.63

5.00

5.22

סה"כ  פרות

9.16

10.88

10.55

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.55

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.82

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,700   ש"ח

5,700  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי היריון

ש"ח

10.91

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.63

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

1,000  ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.50

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.67

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

650    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,865   ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

מאי  2004

אפריל  2005

מאי  2005

סוג

417

תחמיץ חיטה

198

154

150

תירס

417

תחמיץ סורגום בעל

225

160

160

חיטה

470

תחמיץ סורגום שלחין

188

172

170

שעורה

540

תחמיץ תירס

210

166

166

גלוטן פיד

 

 

205

194

194

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ טון ח"י - במתבן

 

415

305

305

כוספה סויה 

535

שחת דגן

225

185

185

כוספה חמניות 37%

640

שחת בקיה

240

185

185

D.D.G

620

שחת תלתן ואפונה

210

155

155

דורה

310

קש חיטה

600  ש"ח

420  ש"ח

440 ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' רפתות

 

חודש

2.7

256

3.08

3.53

35.7

322

61824

192

אפריל  2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

230

3.14

3.60

37.4

322

55076

173

אפריל  2005

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

רפתות

 

חודש

2.7

276

3.08

3.49

32.2

62.3

36155

580

אפריל   2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

241

3.14

3.54

33.8

62.5

31676

507

אפריל   2005

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10