יום חמישי  15.6.2000  

 

 

לחברים שלום!

 

 

 

דף  מידע  מס' 6   יוני  2000 - סיון   תש"ס

 


מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מאי  99'

אפריל  2000

מאי  2000

 

5.20

4.74

4.85

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.78

4.17

4.67

פרות ט+

3.97

3.45

3.79

סה"כ  פרות

7.52

7.85

7.42

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.38    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.82   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,900  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.79   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.04   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.14  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.25  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר יסוד)  -  5,995  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

 

 

 

 

 

 

$ טון - במתבן

מזונות גסים

יוני    99'

מאי  2000

יוני  2000

סוג

75

קש חיטה      

122

128

130

תירס אמריקאי

12  (לא מקוצץ)

שזרות תירס

124

124

130

דורה

 

 

120

123

132

חיטה

 

 

110

132

134

שעורה

 

 

118

117

114

גלוטן פיד

 

 

85

96

96

שיפון

$ טון ח"י - בקמה

 

126

134

137

שבבי תירס

תירס לתחמיץ       125                      

202

248

261

כוספה סויה  (בבית הבד)

                      

125

142

160

כוספה חמניות  36%

 

----

120

134

כוספה חמניות  29%

 

----

----

123

H.F.P  (חדש)

 

390   ש"ח

380   ש"ח

380  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.9

316

3.02

3.15

36.1

282

60,397

214

מאי         99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

245

3.00

3.32

35.9

277

58,816

212

מאי        2000

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.1

420

3.02

3.12

30.5

51

36,775

725

מאי         99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

323

2.98

3.27

31.3

51

20,782

408

מאי       2000

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)              פרסי איכות  (אפריל   2000)

 

0.5%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

4%

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.27

135.10

138.60

9 - 7

יוסי מלול

מזכיר ההתאחדות

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10