06.01.2005

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

דצמבר  2003

נובמבר  2004

דצמבר  2004

 

5.83

6.65

6.66

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.31

6.04

6.06

פרות ט+

4.31

5.02

4.89

סה"כ  פרות

9.24

10.33

10.28

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.42

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.78

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

5,500  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.78

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.56

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

950   ש"ח

950    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.46

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.63

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,830   ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

 

ינואר   2004

דצמבר  2004

ינואר  2005

סוג

הערות:

165

156

155

תירס

1) מחירי המזונות

200

162

165

חיטה

    הגסים נקבעו בתיאום

180

168

178

שעורה

    עם ארגון  עובדי

190

150

152

גלוטן פיד

    הפלחה.

185

192

192

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

345

270

275

כוספה סויה 

2) בכל המזונות הגסים     

200

182

187

כוספה חמניות 37%

    מומלץ לעבוד עם

---

185

185

D.D.G

    טבלאות האיכות

175

165

165

דורה

    שפורסמו ע"י שה"ם.

585  ש"ח

615  ש"ח

560   ש"ח

סובין

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.0

246

3.17

3.67

34.8

322

62,468

194

דצמבר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

228

3.22

3.74

36.1

331

62,228

188

דצמבר 2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.9

269

3.17

3.65

31.6

63.3

39,207

619

דצמבר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

251

3.21

3.69

32.8

65.4

36,430

557

דצמבר 2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

 

שבת שלום

 

מאיר בראון