6.05.04       

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אפריל  2003

מרץ  2004

אפריל  2004

 

4.97

6.07

6.59

פרות המלטה ראשונה  ט+

3.55

5.55

5.92

פרות ט+

2.91

4.24

4.63

סה"כ  פרות

7.91

9.67

9.16

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.32

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

10.15

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,500  ש"ח

6,000  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.67

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

9.32

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

900   ש"ח

850    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.90

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.07

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  7,110  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                  

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים 

מאי   2003

מאי  2004

מאי  2004

סוג

290

קש חיטה

140

203

198

תירס

535

שחת דגן

132

230

225

חיטה

640

שחת בקיה

128

195

188

שעורה

610

שחת תלתן ואפונה

130

210

210

גלוטן פיד

 

 

164

205

205

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

 

 

253

415

415

כוספה סויה 

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

148

225

225

כוספה חמניות 37%

415

סורגום בעל לתחמיץ

153

240

240

D.D.G

470

סורגום מושקה לתחמיץ

---

212

210

דורה

 

 

470  ש"ח

600  ש"ח

600  ש"ח

סובין

 

הערות: 1) מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

             2) בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפוסמו ע"י שה"ם.

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

אפריל  2003

 

 

יתפרסם בדף מידע הקרוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפריל  2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

אפריל  2003

 

 

יתפרסם בדף המידע הקרוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפריל  2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10