לארכיון הדף הכחול

8 ספטמבר, 2006

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוגוסט  2005

יולי  2006

אוגוסט  2006

 

6.85

9.52

9.32

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.70

9.17

9.08

פרות ט+

5.65

7.40

7.31

סה"כ  פרות

10.26

12.01

11.74

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.98

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.26

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,800   ש"ח

6,800  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.30

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.70

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,250   ש"ח

1,250  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.13

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.30

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

900     ש"ח

900   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,180  

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

ספטמבר  2005

אוגוסט  2006

ספטמבר  2006

סוג

145

165

172

תירס

138

166

170

חיטה

163

158

164

שעורה

148

160

164

גלוטן פיד

170

165

165

כוספה ליפתית (דבל זירו)

165

155

155

כוספה חמניות 37%

153

175

180

D.D.G

160

162

167

דורה

285

280

285

כוספה סויה

 550 ש"ח

550  ש"ח

550  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

1.7

228

3.14

3.54

34.5

349

58,283

167

אוגוסט  2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

250

3.10

3.51

34.4

338

60,164

178

אוגוסט  2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

1.6

242

3.08

3.51

30.7

63.0

32,760

520

אוגוסט  2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

282

3.07

3.52

30.3

65.2

37,146

570

אוגוסט  2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

165.72

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

שבת שלום

 

מאיר בראון