יום חמישי  6.7.2000  

 

 

לחברים שלום!

 

 

יומן השבוע מס'  52

 

מחירים - מתוך דף מידע מס' 7 יולי  2000 - תמוז  תש"ס

 

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יוני    99'

מאי  2000

יוני  2000

 

5.62

4.85

5.82

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.92

4.67

5.19

פרות ט+

4.33

3.79

4.40

סה"כ  פרות

7.54

7.42

7.67

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)     3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.38    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.82   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,900  ש"ח

5,900  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.79   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.02   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.15  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.25  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר יסוד)  - 5,997  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

$ טון - במתבן

מזונות גסים

יולי    99'

יוני  2000

יולי  2000

סוג

12  (בטווח בקרוב למפעל)

שזרות תירס

120

130

123

תירס אמריקאי

 

 

122

130

118

דורה

 

 

115

132

127

חיטה

 

 

106

134

132

שעורה

 

 

112

114

112

גלוטן פיד

 

 

85

96

96

שיפון

 

 

125

137

133

שבבי תירס

                       $ טון ח"י - בקמה

200

261

261

כוספה סויה 

                      

125

160

160

כוספה חמניות  36%

תירס לתחמיץ      125               

85

134

132

כוספה חמניות  29%

 

----

123

125

H.F.P  (חדש)

 

390  ש"ח

380  ש"ח

380  ש"ח

סובין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.5

319

3.06

3.19

35.7

281

59,670

212

יוני         99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

270

3.01

3.24

35.2

278

58,986

212

יוני        2000

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.9

426

3.05

3.12

30.0

51

37,699

740

יוני         99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

326

2.98

3.22

30.4

48

17,252

354

יוני       2000

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   פרסי איכות  (מאי   2000)

0.3%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

4%

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

149.86

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10

 

 

 

 

שבת  שלום

 

יוסי מלול